Databeskyttelse- og privatlivspolitik

BEDSTpensions databeskyttelse- og privatlivspolitik samt klageadgang omfatter følgende dataansvarlige selskaber:

BEDSTpension Forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093)

BEDSTpension Finansiel Rådgivning Aps. (CVR-nr. 32667252)

BEDST Forsikringsmægler Aps. (CVR-nr. 40460926)

 

Virksomhedernes databeskyttelse- og privatlivspolitik handler om, hvordan BEDSTpension indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores rådgivning af firmaer og privatkunder.

Vi behandler de oplysninger, du giver os eller, som vi indsamler, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Information om behandling af dine oplysninger

BEDSTpension er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en konkret rådgivningsopgave eller henvendelse.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være for- og efternavn, en privatadresse, e-mail-adresse eller et CPR-nummer.

BEDSTpension behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra den virksomhed eller pensionsselskab, hvor du har din firmapensionsordning. BEDSTpension kan også selv indhente oplysninger om dig fra den virksomhed, hvor du har din firmapensionsordning eller fra virksomhedens pensionsselskab, når det er nødvendigt for varetagelsen af BEDSTpensions rådgivningsopgaver.

Vores grundlag for at behandle personoplysninger

Vores grundlag for at behandle dine oplysninger er primært på baggrund af vores rådgivningsopgaver, som følger af den indgåede samarbejdsaftale/samtykke med dig eller det firma, hvor du har din firmapensionsordning.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

BEDSTpensions medarbejdere har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at løse en konkret rådgivningsopgave.

Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Oplysninger om dig gemmes så længe, vi vurderer, det er nødvendigt for at kunne opfylde vores rådgivningsforpligtigelser og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

Vi videregiver kun oplysninger, når det er nødvendigt for at løse vores almindelige rådgivningsopgaver, f.eks. i forbindelse med udbud af en virksomheds pensionsordning. I sådanne tilfælde sørger vi altid for at anonymisere alle oplysninger, der videregives, således at oplysningerne ikke længere er personhenførbare.

Hvilke rettigheder har du?

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder, fx ret til at få oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt), ret til indsigt, ret til berigtigelse og i særlige tilfælde berigtigelse, begrænsning eller sletning.

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som BEDSTpension behandler om dig. Det betyder, at du har ret til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig.

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som muligt, og du har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

I særlige tilfælde har du ret til at få begrænset eller helt slettet oplysninger om dig, inden det normale tidspunkt, hvor BEDSTpension automatisk sletter oplysningerne.

Du kan læse om alle dine rettigheder på dette link:
https://www.datatilsynet.dk/borger/hvad-er-dine-rettigheder

Klagemuligheder

Du kan klage til Datatilsynet over BEDSTpensions behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen. Alternativt kan du altid kontakte BEDSTpensions Databeskyttelsesrådgiver:

Databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer)

Partner, IT-chef: Allan.Poulsen@BEDSTpension.dk

Øvrige forespørgsler og klager kan stiles til de Klageansvarlige

BEDSTpension Forsikringsmægler A/S
Partner, direktør: Allan.Christensen@BEDSTpension.dk

BEDST Forsikrinsgmægler Aps
Partner: Martin.Styltsvig@BEDSTpension.dk

Vores kontaktoplysninger

BEDSTpension Forsikringsmægler A/S

Centervænget 19
3400 Hillerød
Tlf. 48242414

E-mail: info@bedstpension.dk

BEDST Forsikringsmægler Aps

Centervænget 19
3400 Hillerød
Tlf. 24 44 08 44

E-mail: kundeteam@bedstpension.dk