Analyse

Benchmark og udbud

BEDSTpension Forsikringsmægler A/S tilbyder en uvildig benchmark-analyse af firmaets nuværende pensionsaftale. Ved at sammenligne firmaets pensionsaftale med de øvrige alternativer på markedet, udarbejder vi en dokumentationsrapport med en grundig anbefaling om, hvorvidt firmaet bør fortsætte med eksisterende leverandør eller skifte til en anden og bedre leverandør.

I vores sammenligning tager vi hensyn til alle de økonomiske parametre, der er relevante for at opnå den bedste pensionsordning, herunder priserne for forsikringsdækningerne og omkostningerne på selve pensionsopsparingen, både direkte administrationsomkostninger og indirekte investeringsomkostninger, forventet afkast, risikoen i produkterne (baseret på de bagvedliggende aktiver i produkterne) samt historiske afkast.

Prisen for vores benchmark-analyse eller udbud tager udgangspunkt i det skønnede tidsforbrug. Vi udarbejder altid et konkret tilbud, før vi går i gang med analysen, så du kender de samlede omkostninger på forhånd.

Konsulentydelser

BEDSTpension har indgående kendskab til pensionsbranchen, og vi kan løse en lang række af opgaver på konsulentbasis. Eksempler på opgaver vi har udført inden for det seneste år:

  • Generelle markeds- og benchmarkrapporter til både pensionsselskaber og banker
  • Konkret produktudvikling for pensionsselskab
  • Analyse af pensionsselskabernes historiske nettoafkast og risiko
  • Sammenligning af produkter på firmamarkedet
  • Analyse af udviklingen i pensionsselskabernes præmietilgang – og tilbagekøb
  • Implementeret BEDSTpensions risikotest i forhold til en pensionskasses specifikke produkter, herunder i forbindelse med en konkret omtegningskampagne fra et garanteret produkt til markedsrenteprodukter
  • Regnskabsanalyse af pensionsselskaber
  • Regnskabsanalyse af udvalgte Pensionsmæglere
  • Vurdering af firmaers eksisterende pensionsordning sammenlignet med andre pensionsselskabers tilbud – leveret til firmapensionsmæglere

Produkter

BEDSTadvice

Risikotest

Indtegning

Produktrapporter

Teknik

BEDSTpension advice er et system, der findes både i en privatudgave for enkeltpersoner, samt firmaudgaven, der hjælper firmapensionsrådgivere med at sammenligne og vise forskellen mellem de forskellige firmapensionsprodukter, der tilbydes af både pensionsselskaber og pengeinstitutter.

Systemet tillader både tal- og grafikbaserede sammenligninger af forskellige produkter og kan inkludere priserne for forsikringsdækningerne i sammenligningen. Ved hjælp af BEDSTpension advice kan en beslutningstager få en omfattende forståelse af hvert produkts elementer, inklusive afkast, omkostninger og risiko. BEDSTpension advice gemmer automatisk dokumentationen for rådgivningen i form af en PDF-rapport.

Risikotesten er et andet værktøj, der bruges til at fastlægge kundens risikoprofil, hvilket hjælper rådgiveren med at anbefale de rigtige produkter til kunden. Risikotestens resultater dokumenteres i en PDF-rapport, som kan bruges som dokumentation for den gennemførte rådgivning. Ved at anvende 7 risikogrupper sikrer systemet, at de produkter, kunden bør overveje, hverken har en for høj eller lav risiko i forhold til kundens risikoprofil.

Indtegning er et værktøj, som pensionsrådgivere kan bruge til at finde det rigtige produkt i forhold til en medarbejders risikoprofil. Systemet tager udgangspunkt i en risikotest af medarbejderen, som kan udfyldes online inden selve rådgivningsmødet.

Indtegning kan også bruges til at flytte medarbejdernes private pensionsordninger over til den nye firmaordning, da medarbejdernes private ordninger kan sammenlignes med det valgte produkt i den nye firmapensionsordning. Indtegning gemmer også automatisk dokumentationen for den gennemførte rådgivning i form af en PDF-rapport.

Produktrapporter er tilgængelige i BEDSTpensions database og giver rådgivere adgang til alle relevante oplysninger om forskellige pensionsprodukter, inklusive aktivsammensætning, omkostninger og historiske afkast. Dette hjælper rådgivere med at skelne konkurrenternes produkter fra hinanden og danne sig et hurtigt overblik over et konkret produkt.
Produktrapport

Teknisk set er BEDSTpensions rådgivningsværktøjer en webapplikation, der er udviklet med Microsofts .NET-teknologi, herunder MSSQL Server og Visual Studio C#. Systemet leveres med en licensaftale, som sikrer, at den basale database altid er ajourført. Der er også mulighed for brugerspecifik tilpasning og videreudvikling af standardfunktionaliteten i systemet, og BEDSTpension stiller teknisk og faglig support til rådighed.

Produkter

BEDSTadvice

BEDSTpension advice er et system, der findes både i en privatudgave for enkeltpersoner, samt firmaudgaven, der hjælper firmapensionsrådgivere med at sammenligne og vise forskellen mellem de forskellige firmapensionsprodukter, der tilbydes af både pensionsselskaber og pengeinstitutter.

Systemet tillader både tal- og grafikbaserede sammenligninger af forskellige produkter og kan inkludere priserne for forsikringsdækningerne i sammenligningen. Ved hjælp af BEDSTpension advice kan en beslutningstager få en omfattende forståelse af hvert produkts elementer, inklusive afkast, omkostninger og risiko. BEDSTpension advice gemmer automatisk dokumentationen for rådgivningen i form af en PDF-rapport.

Risikotest

Risikotesten er et andet værktøj, der bruges til at fastlægge kundens risikoprofil, hvilket hjælper rådgiveren med at anbefale de rigtige produkter til kunden. Risikotestens resultater dokumenteres i en PDF-rapport, som kan bruges som dokumentation for den gennemførte rådgivning. Ved at anvende 7 risikogrupper sikrer systemet, at de produkter, kunden bør overveje, hverken har en for høj eller lav risiko i forhold til kundens risikoprofil.

Indtegning

Indtegning er et værktøj, som pensionsrådgivere kan bruge til at finde det rigtige produkt i forhold til en medarbejders risikoprofil. Systemet tager udgangspunkt i en risikotest af medarbejderen, som kan udfyldes online inden selve rådgivningsmødet.

Indtegning kan også bruges til at flytte medarbejdernes private pensionsordninger over til den nye firmaordning, da medarbejdernes private ordninger kan sammenlignes med det valgte produkt i den nye firmapensionsordning. Indtegning gemmer også automatisk dokumentationen for den gennemførte rådgivning i form af en PDF-rapport.

Produktrapport

Produktrapporter er tilgængelige i BEDSTpensions database og giver rådgivere adgang til alle relevante oplysninger om forskellige pensionsprodukter, inklusive aktivsammensætning, omkostninger og historiske afkast. Dette hjælper rådgivere med at skelne konkurrenternes produkter fra hinanden og danne sig et hurtigt overblik over et konkret produkt.
Produktrapport

Teknik

Teknisk set er BEDSTpensions rådgivningsværktøjer en webapplikation, der er udviklet med Microsofts .NET-teknologi, herunder MSSQL Server og Visual Studio C#. Systemet leveres med en licensaftale, som sikrer, at den basale database altid er ajourført. Der er også mulighed for brugerspecifik tilpasning og videreudvikling af standardfunktionaliteten i systemet, og BEDSTpension stiller teknisk og faglig support til rådighed.

Har du spørgsmål?