Sundhedsforsikring

Hvorfor?

Din vigtigste ressource er dine medarbejdere. Sundhedsforsikringen er et effektivt middel til at sikre, at sygemeldte medarbejdere hurtigt, effektivt og kvalificeret bliver udredt og behandlet, uden at skulle tilbringe kostbar tid på ventelister i det offentlige sundhedsvæsen. Dermed sikres, at medarbejderens tilbagevenden til virksomheden sker hurtigst muligt. Det dyrt for alle parter og spild af tid at vente på udredning og behandling. Både menneskeligt for den enkelte og dennes familie, men også økonomisk for virksomheden.

Hvorfor

Fordele

Sundhedsforsikring giver adgang til udredning og behandling af både fysiske og psykiske gener. Den giver bl.a. adgang til henvisning til psykolog, psykiater, kiropraktor eller til mindre kirurgiske indgreb, og dækker ofte hvor det offentlige sundhedsvæsen ikke gør. Sundhedsforsikringer kan dække psykologhjælp ved stress, hvor behovet er voksende.
Medarbejdere med sundhedsforsikring har i gennemsnit én årlig sygedag mindre end lønmodtagere uden en sundhedsforsikring, hvilket sparer det offentlige for omkring 600 mio. kr. hvert år.
Sundhedsforsikringer giver desuden hurtigere behandling til alle, da de forsikrede ”træder ud af køen” til den offentlige behandling og udredes og behandles i det private, hvilket frigiver plads og ressourcer til, at man kommer hurtigere til i det offentlige.

Fordele

Samarbejde

I samarbejde med BEDSTpension sammensætter vi den rigtige sundhedsforsikring, hvor I både får markedets bedste vilkår hvad angår pris og dækninger, og samtidig får den forsikring, der bedst muligt hjælper netop din virksomhed og dine medarbejdere.
Der er mange muligheder, og en forsikring kan for eksempel omfatte, foranstaltninger til forebyggelse af sygdomme, herunder sundhedstjek, besøg hos fysioterapeut, kiropraktor, psykolog og zoneterapeut, mulighed for medforsikring af samlever/ægtefælle og børn, undersøgelse og behandling efter indlæggelse og genoptræning.
Kontakt BEDSTpension på tlf 24 44 08 44 og lad os drøfte behovet for en samlet sundhedsaftale for din virksomhed.