Firmapension

Den gode firmapensionsordning tiltrækker og fastholder de bedste medarbejdere, og skaber tryghed for både din virksomhed og dine medarbejderes familier. Netop medarbejderens familiemæssige forhold og økonomiske situation, er helt afgørende for sammensætningen af pensionsordningens vilkår, som skræddersys til den enkelte medarbejder.
En firmapension består typisk både af en opsparingsdel og en række forsikringer, der sikrer virksomheden og dine medarbejdere økonomisk, når der opstår sygdom, samt sikrer at dine medarbejdere hurtigst muligt bliver udredt, behandlet og vender tilbage til arbejdet. Endelig vil firmapensionsordningen som hovedregel indeholde dækninger, der kommer til udbetaling hvis medarbejderen dør eller mister erhvervsevnen.

Fordele ved samarbejde med BEDSTpension

BEDSTpension er en uafhængig forsikringsformidler i en pensionsbranche, der kan være vanskelig at overskue. I modsætning til pensionsselskaberne er vi ikke begrænset til vores ”egne produkter”, og har derfor mulighed for at tilbyde virksomheden præcis den skræddersyede pensions- og forsikringsløsning, der præcist passer til virksomhedens behov. Samtidig kan BEDSTpension sammensætte løsninger, der består af produkter fra flere leverandører, så hver enkelt del af ordningen er mest fordelagtig, både i forhold til pris og dækning.
BEDSTpension er din garanti for, at virksomhedens pensionsløsning både er konkurrencedygtig og ajourført med de bedste og nyeste produkter på markedet. BEDSTpension vurderer løbende konkurrenceevnen i de indgåede pensions- og forsikringsaftaler, og aftalegrundlaget bliver løbende overvåget og kritisk gennemgået hvert år, samt sammenlignet med gældende markedsvilkår. Som uafhængig forsikringsformidler anvendes naturligvis fuldstændig objektive analyseværktøjer, hvorved virksomhedens beslutningsgrundlag udelukkende tager hensyn til virksomhedens og dens medarbejderes interesser.

Samarbejde

Rådgivning af medarbejderen

BEDSTpension tilbyder via firmaet BEDST Forsikringsmægler personlig rådgivning til alle firmaets medarbejdere, hvor der altid tages udgangspunkt i medarbejderens familiemæssige forhold og økonomiske situation. BEDSTpension fungerer altså som mægler mellem pensionsselskaberne og virksomheden.
Som hovedregel anbefaler BEDSTpension at pensionsmidler placeret hos forskellige leverandører, samles i den aktive ordning. Dels for at skabe overblik, men også for at reducere de løbende udgifter, så vilkårene for det størst mulige afkast på opsparingen er så optimale som muligt.
Som uafhængig forsikringsmægler kan vi betjene vores kunder, uanset hvor en pensions- og/eller forsikringsaftale ønskes placeret. Ved tiltrædelse af en firmapensionsordning, er det ikke altid nødvendigt at skifte forsikringsselskab. Det eneste afgørende i den forbindelse er, hvilket tilbud der vurderes at være bedst.
Når samarbejdet etableres, overtager BEDSTpension serviceringen af firmapensionsaftalen. Det er altid en kontaktperson fra BEDSTpension, der rådgiver virksomheden og den enkelte medarbejder i forsikrings- og pensionsspørgsmål.

Rådgivning

Forhandlingen med pensionsselskaberne

BEDSTpension "taler samme sprog" som pensionsselskabet og kan gennemskue alle dele af både pensionsaftalen og forsikringsbetingelserne.
BEDSTpension hjælper virksomheden med at forstå og vurdere de tekniske detaljer i forsikringsbetingelserne, prissætningen, de juridiske aftaleforhold samt den omfattende lovmæssige regulering af markedet.

Forhandling